قطعات اتصال

CONECTOR CAT5 D-LINK

کانکتور شبکه CAT5 دی لینک

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
گروه کانکتور : Cat5 نوع کانکتور : UTP دمای عملیاتی:40-تا 80 درجه سانتی گراد

CONECTOR CAT5 K-NET

کانکتور شبکه CAT5 کی نت

مشخصات فنی تصاویر
گروه کانکتور: Cat5 نوع کانکتور : UTP دمای عملیاتی:40-تا 80 درجه سانتی گراد

CONECTOR CAT6 D-LINK

کانکتور شبکه CAT6 دی لینک

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
گروه کانکتور : گروه کانکتور : Cat6 نوع کانکتور : UTP دمای عملیاتی:40-تا 80 درجه سانتی گراد

CONECTOR CAT6 K-NET

کانکتور شبکه CAT6 کی نت

مشخصات فنی تصاویر
گروه کانکتور : گروه کانکتور : Cat6 نوع کانکتور : UTP دمای عملیاتی:40-تا 80 درجه سانتی گراد

CONECTOR CAT6 STP K-NET

کانکتور شبکه برای کابلهای CAT 6 , STP کی نت

مشخصات فنی تصاویر
گروه کانکتور:Cat6 نوع کانکتور :STP

CONECTOR CAT6A STP K-NET PLUS

کانکتور شبکه برای کابلهای CAT6A , STP کی نت پلاس

مشخصات فنی تصاویر
گروه کانکتور:َCat6A نوع کانکتور :STP

CONECTOR RJ11 TEL K-NET

کانکتور شبکه تلفنی RJ11 کی نت

مشخصات فنی تصاویر
گروه کانکتور :CAT 3 نوع کانکتور:RJ11

KEYSTONE CAT5E D-LINK

کیستونCAT5E دی لینک

مشخصات فنی تصاویر
گروه کیستون:Cat5E نوع کیستون:UTP نوع اتصال :پانچی

KEYSTONE Cat5E NWP

کیستون Cat5E ان دبلیو پی

مشخصات فنی تصاویر
گروه کیستون:Cat5E نوع کیستون:UTP نوع اتصال:پانچی

KEYSTONE Cat5E Schneider

کیستون Cat5E اشنایدر

مشخصات فنی تصاویر
گروه کیستون:Cat5E نوع کیستون:UTP نوع اتصال:پانچی
گروه کیستون:Cat5E نوع کیستون:UTP نوع اتصال:پانچی استانداردها: ISO/IES 11801, TIA/EIA 568
گروه کیستون:Cat5E نوع کیستون:UTP نوع اتصال:پانچی گواهینامه ها: UL استانداردها: ANSI, TIA, EIA-568A/B

KEYSTONE CAT6 AMP

کیستون CAT6 ای ام پی

مشخصات فنی تصاویر
گروه کیستون: CAT6 نوع کیستون:UTP نوع اتصال:پانچی

KEYSTONE CAT6 D-LINK

کیستون CAT6 دی لینک

مشخصات فنی تصاویر
گروه کیستون:Cat6 نوع کیستون:UTP نوع اتصال :پانچی
گروه کیستون: CAT6 نوع کیستون:UTP نوع اتصال:پانچی
گروه کیستون: CAT6 نوع کیستون:UTP نوع اتصال:شاتری
گروه کیستون: CAT6 نوع کیستون:UTP نوع اتصال:پانچی

KEYSTONE CAT6 NWP

کیستون CAT6 ان دبلیو پی

مشخصات فنی تصاویر
گروه کیستون: CAT6 نوع کیستون:UTP نوع اتصال:پانچی

KEYSTONE CAT6 Schneider

کیستون CAT6 اشنایدر

مشخصات فنی تصاویر
گروه کیستون: CAT6 نوع کیستون:UTP استاندارد:ANSI/TIA/EIA- 568-B.2

KEYSTONE CAT6 STP NEXANS

کیستون CAT6 , STP نگزنس

مشخصات فنی تصاویر
گروه کیستون: CAT6 نوع کیستون:STP نوع اتصال:پانچی