لگراند (Legrand)

گروه کیستون:Cat6 نوع کیستون:UTP

Keystone CAT6 UTP Legrand 2 MODULES

کیستون شبکه Cat6 utp دو ماژول

کاتالوگ تصاویر
نوع کابل: UTP رده کابل:Cat6 طول کابل: 305 متر جنس روکش: PVC رنگ کابل:آبی سایر توضیحات:دارای تست فلوک
نوع کابل: UTP - 4 pairs رده کابل:Cat6 طول کابل: 305 متر جنس روکش: LSZH رنگ کابل:آبی

LEGRAND COVER JOINT

قطعه اتصال درب ترانکینگ عرض 85 لگراند

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
نوع محصول:قطعه اتصال درب رنگ:سفید عرض:85میلیمتر

LEGRAND END CAP 50X105

مسدود کننده ترانک عرض 105 لگراند

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
نوع:تراکینیگ سایز: 50×105میلیمتر جنس بدنه:ABS

LEGRAND EXTERNAL BEND

زاویه خارجی ترانکینگ لگراند

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
نوع :زاویه خارجی تراکینیگ ارتفاع:50 میلیمتر جنس بدنه:ABS رنگ:سفید

LEGRAND FLAT ANGLE 90°

زاویه 90 درجه ترانکینگ عرض 105 میلیمتر لگراند

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
نوع:تراکینیگ سایز: 50×150 میلیمتر جنس بدنه:ABS

LEGRAND FLAT JUNCTION

سه راهی ترانکینگ عرض 105 میلیمتر لگراند

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
نوع:سه راهی سایز:50 *105 میلیمتر جنس بدنه:ABS

LEGRAND INTERNAL BEND

زاویه داخلی ترانکینگ لگراند

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
نوع:زاویه داخلی تراکینیگ ارتفاع:50 میلیمتر رنگ:سفید

LEGRAND MOSAIC SUPPORT 2 MODULES

کادر دو ماژول ترانکینگ عرض 85 میلیمتر لگراند

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
نوع:کادر 2 ماژول ترانکینگ سایز:85میلیمتر جنس بدنه:ABS رنگ:سفید

LEGRAND MOSAIC SUPPORT 4MODULES

کادر چهار ماژول ترانکینگ عرض 85 میلیمتر لگراند

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
نوع:کادر 4 ماژول ترانکینگ سایز:85میلیمتر جنس بدنه:ABS رنگ:سفید

LEGRAND MOSAIC SUPPORT 6MODULES

کادر شش ماژول ترانکینگ عرض 85 میلیمتر لگراند

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
نوع:کادر 6 ماژول ترانکینگ سایز:85میلیمتر جنس بدنه:ABS رنگ:سفید

LEGRAND MOSAIC SUPPORT 8MODULES

کادر هشت ماژول ترانکینگ عرض 85 میلیمتر لگراند

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
نوع:کادر8 ماژول ترانکینگ سایز:85میلیمتر جنس بدنه:ABS رنگ:سفید
نوع:2ماژول رنگ:سفید

LEGRAND PLATE 2 X 2 HORIZONTAL MODULES

کادر دوخانه چهار ماژول لگراند

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
نوع:چهار ماژول رنگ:سفید

LEGRAND PLATE 3 X 2 HORIZONTAL MODULES

کادر سه خانه شش ماژول لگراند

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
نوع:6ماژول رنگ:سفید

LEGRAND PLATE 4 X 4 HORIZONTAL MODULES

کادر چهار خانه هشت ماژول لگراند

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
نوع:8 ماژول رنگ:سفید

LEGRAND SEPARATION PARTITION

پارتیشن نیمه ارتفاع ترانک لگراند

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
نوع:پارتیشن ترانک ارتفاع:50 میلیمتر رنگ:سفید

LEGRAND MULTI SUPPORT SINGLE SOCKET

پریز برق ارت دار سفید لگراند

مشخصات فنی کاتالوگ تصاویر
نوع:پر یز برق ارت دار رنگ:سفید تعداد پین:دو عدد