رک شبکه و متعلقات

RACK NO NAME

رک شبکه تولید داخل

تصاویر

RACK K-NET

رک های شبکه دیواری و ایستاده کی نت

مشخصات فنی تصاویر
نوع:در دو نوع دیواری و ایستاده سایز: دیواری 7 , 9 UNIT و ایستاده 28 , 37 , 42 UNIT ارتفاع:دیواری 35 - 45 و ایستاده 116 - 204 عمق :دیواری 45 , 60 و ایستاده 60 , 80 , 110 ویژگی :رك هاي ديواري داراي يك درب شيشه اي، يك عدد سيني ثابت، يك عدد پاور ماژول 5 پورت و يك عدد فن 220v و رک های ایستاده دارای امکان نصب 1 تا 4 فن، داراي يك درب شيشه اي، یک عدد پاور ماژول، 4 عدد چرخ، 4 عدد پايه قابل تنظيم، 3 عدد درب باز شو از طرفين و پشت رك