رک شبکه و متعلقات

Rack 18 Unit 80/100 Depth - Framed lgonet

رک ایستاده 18 یونیت عمق 80/100 الگونت

مشخصات فنی تصاویر
طراحی متفاوت و مقاوم درب فریم دار شیشه ای رنگ الکترو استاتیک پودری دارای 4 عدد آداپتور قابل تنظیم قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن دارای فن 220 ولت 12 * 12 بلبرینگی دارای 4 عدد چرخ و 4 عدد پایه ثابت قابل تنظیم 3 عدد پنل بازشو پشت و طرفین (قفل سوییچی) دارای قفل طرح ریتال و درب پشت (قفل سوییچی) لولایی دارای عمق 80/100 ، عرض 60 و ارتفاع 95 سانتی متر

Lgonet Rack Fan

فن رک الگونت 12x12cm

مشخصات فنی تصاویر
ابعاد: 12 * 12 cm نوع:بلبرینگی ولتاژفن:220 ولت تعدادفن:1عدد استاندارد فاقد سوکت

Cable Managment lgonet

نگه دارنده کابل الگونت

تصاویر

Rack 12 Unit 60cm Depth wallmount lgonet

رک دیواری 12 یونیت عمق 60 سانتیمتر الگونت

مشخصات فنی تصاویر
طراحی متفاوت و مقاوم درب فریم دار شیشه ای رنگ الکترو استاتیک پودری شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن دارای عمق 60 ، عرض 60 و ارتفاع 61 سانتی متر 2 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان

Rack 9 Unit 45/60 Depth wallmount lgonet

رک دیواری 9 یونیت عمق 45/60 سانتیمتر الگونت

مشخصات فنی تصاویر
طراحی متفاوت و مقاوم درب فریم دار شیشه ای رنگ الکترو استاتیک پودری شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن موجود در عمق های 45 و 60 سانتیمتر 2 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان

Rack 22 Unit 60/80/100 Depth - Framed lgonet

رک پیشرفته 22 یونیت عمق60/80/100 فریم دار الگونت

مشخصات فنی تصاویر
طراحی متفاوت و مقاوم درب فریم دار شیشه ای رنگ الکترو استاتیک پودری دارای 4 عدد آداپتور قابل تنظیم قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن دارای فن 220 ولت 12 * 12 بلبرینگی دارای 4 عدد چرخ و 4 عدد پایه ثابت قابل تنظیم 3 عدد پنل بازشو پشت و طرفین (قفل سوییچی) دارای قفل طرح ریتال و درب پشت (قفل سوییچی) لولایی دارای عمق 60/80/100 ، عرض 60 و ارتفاع 115 سانتی متر

Rack 14Unit 80cm Depth - Framed lgonet

رک پیشرفته 14 یونیت عمق 80 فریم دار الگونت

مشخصات فنی تصاویر
طراحی متفاوت و مقاوم درب فریم دار شیشه ای رنگ الکترو استاتیک پودری دارای 4 عدد آداپتور قابل تنظیم قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن دارای فن 220 ولت 12 * 12 بلبرینگی دارای 4 عدد چرخ و 4 عدد پایه ثابت قابل تنظیم 3 عدد پنل بازشو پشت و طرفین (قفل سوییچی) دارای عمق 60/80 ، عرض 60 و ارتفاع 70 سانتی متر دارای قفل طرح ریتال و درب پشت (قفل سوییچی) لولایی

Rack 7 Unit 45/60 Depth wallmount lgonet

رک دیواری 7 یونیت عمق45/60 سانتیمتر الگونت

مشخصات فنی تصاویر
طراحی متفاوت و مقاوم درب فریم دار شیشه ای رنگ الکترو استاتیک پودری شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن 2 عدد پنل بازشو طرفین برای دسترسی آسان موجود در عمق های 45 و 60 سانتیمتر 2 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان

Rack 6 Unit 35/45 Depth wallmount lgonet

رک دیواری 6 یونیت عمق34/45 سانتیمتر الگونت

مشخصات فنی تصاویر
طراحی متفاوت و مقاوم درب فریم دار شیشه ای رنگ الکترو استاتیک پودری شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن 2 عدد پنل بازشو طرفین برای دسترسی آسان موجود در عمق های 35 و 45 سانتیمتر

Rack 4 Unit 45cm Depth wallmount lgonet

رک دیواری 4 یونیت عمق 45 سانتیمتر الگونت

مشخصات فنی تصاویر
طراحی متفاوت و مقاوم درب فریم دار شیشه ای رنگ الکترو استاتیک پودری شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن دارای عمق 45 و عرض 60 سانتی متر

RACK K-NET

رک های شبکه دیواری و ایستاده کی نت

مشخصات فنی تصاویر
نوع:در دو نوع دیواری و ایستاده سایز: دیواری 7 , 9 UNIT و ایستاده 28 , 37 , 42 UNIT ارتفاع:دیواری 35 - 45 و ایستاده 116 - 204 عمق :دیواری 45 , 60 و ایستاده 60 , 80 , 110 ویژگی :رك هاي ديواري داراي يك درب شيشه اي، يك عدد سيني ثابت، يك عدد پاور ماژول 5 پورت و يك عدد فن 220v و رک های ایستاده دارای امکان نصب 1 تا 4 فن، داراي يك درب شيشه اي، یک عدد پاور ماژول، 4 عدد چرخ، 4 عدد پايه قابل تنظيم، 3 عدد درب باز شو از طرفين و پشت رك

RACK NO NAME

رک شبکه تولید داخل

تصاویر

Rack 40 Unit 60/80/100 Depth - Framed lgonet

رک پیشرفته 40 یونیت عمق60/80/100 فریم دار الگونت

مشخصات فنی تصاویر
طراحی متفاوت و مقاوم درب فریم دار شیشه ای رنگ الکترو استاتیک پودری دارای 4 عدد آداپتور قابل تنظیم قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن دارای فن 220 ولت 12 * 12 بلبرینگی دارای 4 عدد چرخ و 4 عدد پایه ثابت قابل تنظیم 3 عدد پنل بازشو پشت و طرفین (قفل سوییچی) دارای قفل طرح ریتال و درب پشت (قفل سوییچی) لولایی دارای عمق 60/80/100 ، عرض 60 و ارتفاع 195 سانتی متر

Rack 42 Unit 60/80/100 Depth - Framed lgonet

رک پیشرفته 42 یونیت عمق60/80/100 فریم دار الگونت

مشخصات فنی تصاویر
طراحی متفاوت و مقاوم درب فریم دار شیشه ای رنگ الکترو استاتیک پودری دارای 4 عدد آداپتور قابل تنظیم قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن دارای فن 220 ولت 12 * 12 بلبرینگی دارای 4 عدد چرخ و 4 عدد پایه ثابت قابل تنظیم 3 عدد پنل بازشو پشت و طرفین (قفل سوییچی) دارای قفل طرح ریتال و درب پشت (قفل سوییچی) لولایی دارای عمق 60/80/100 ، عرض 60 و ارتفاع 204 سانتی متر

Rack 22 Unit 60cm Depth Standing lgonet

رک ایستاده 22 یونیت عمق 60 الگونت

مشخصات فنی تصاویر
طراحی متفاوت و مقاوم درب فریم دار شیشه ای رنگ الکترو استاتیک پودری شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن دارای فن 220 ولت 12 * 12 بلبرینگی دارای عمق 60، عرض 60 و ارتفاع 115 سانتی متر 3 عدد پنل بازشو پشت و طرفین برای دسترسی آسان دارای 4 عدد چرخ و درب پشت قفل دار لولایی ، سوییچی

Rack 16 Unit 60/80cm Depth Standing lgonet

رک ایستاده 16 یونیت عمق60/80 الگونت

مشخصات فنی تصاویر
طراحی متفاوت و مقاوم درب فریم دار شیشه ای رنگ الکترو استاتیک پودری شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن دارای فن 220 ولت 12 * 12 بلبرینگی دارای عمق60/80 ، عرض 60 و ارتفاع 90 سانتی متر 3 عدد پنل بازشو پشت و طرفین برای دسترسی آسان دارای 4 عدد چرخ و درب پشت قفل دار لولایی ، سوییچی

Rack 14 Unit 60cm Depth Standing lgonet

رک ایستاده 14 یونیت عمق 60 الگونت

مشخصات فنی تصاویر
طراحی متفاوت و مقاوم درب فریم دار شیشه ای رنگ الکترو استاتیک پودری شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن دارای فن 220 ولت 12 * 12 بلبرینگی دارای عمق 60، عرض 60 و ارتفاع 70 سانتی متر دارای 4 عدد چرخ و درب پشت قفل دار لولایی ، سوییچی 3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان

Rack 12 Unit 60cm Depth Standing lgonet

رک ایستاده 12 یونیت عمق 60 الگونت

مشخصات فنی تصاویر
طراحی متفاوت و مقاوم درب فریم دار شیشه ای رنگ الکترو استاتیک پودری شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن دارای فن 220 ولت 12 * 12 بلبرینگی دارای عمق 60، عرض 60 و ارتفاع 60 سانتی متر دارای 4 عدد چرخ و درب پشت قفل دار لولایی ، سوییچی 3 عدد پنل بازشو قفل سوییچی طرفین برای دسترسی آسان

Rack 5 Unit 45cm Depth wallmount lgonet

رک دیواری 5 یونیت عمق 45 سانتیمتر الگونت

مشخصات فنی تصاویر
طراحی متفاوت و مقاوم درب فریم دار شیشه ای رنگ الکترو استاتیک پودری دارای یک عدد سینی یک یونیت شیشه سکوریت حرارت دیده نشکن 2 پنل بازشو طرفین برای دسترسی آسان دارای عمق 45 ، عرض 60 و ارتفاع 26سانتی متر

Lgonet Power Module

پاور ماژول الگونت

مشخصات فنی تصاویر
دارای بدنه آلومینیومی دارای کلید نئون دار قطع و وصل دارای کابل 2 شاخه 2 متری ارت دا