سوپیتا (Soupita)

ابعاد: 45*90 میلیمتر تعداد در بسته: 15 عدد کد کالا: 50018
ابعاد: 50*100 میلیمتر تعداد در بسته: 60 عدد کد کالا: 50017 توضیحات:موجود در رنگ های سفید و طرح چوب
ابعاد: 80*80 میلیمتر تعداد در بسته: 120 عدد کد کالا: 50049
ابعاد: 80*80 میلیمتر تعداد در بسته: 40 عدد کد کالا: 50050
ابعاد: 10*10 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 50 شاخه کد کالا: 1077 رنگ:سفید , خاکستری و طرح چوب نوع داکت: ساده و پشت چسبدار
ابعاد: 10*15 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 70 کد کالا: 1089 رنگ:سفید خاکستری و طرح چوب نوع داکت:ساده و پشت چسبدار
ابعاد: 20*20 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 45 شاخه کد کالا: 1001 رنگ:سفید , خاکستری و طرح چوب نوع داکت:ساده و پشت چسبدار
ابعاد: 30*30 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 20 شاخه کد کالا: 1040 رنگ:سفید ,خاکستری و طرح چوب نوع داکت:ساده و پشت چسبدار
ابعاد: 30*40 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 16 شاخه کد کالا: 1061 رنگ کالا:سفید, خاکستری و طرح چوب نوع داکت:ساده و پشت چسبدار
ابعاد: 45*60 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 16 شاخه کد کالا: 1043 توضیحات:دارای قابلیت نصب پارتیشن ترانک داخل آن ، توسط پایه پارتیشن
ابعاد: 45*45 میلیمتر نوع:تجهیزات برق شبکه تعداد در بسته: 24 عدد کد کالا: 50040 رنگ:سفید
ابعاد: 50*100 میلیمتر تعداد در بسته: 60 عدد کد کالا: 50016 توضیحات:موجود در رنگ های سفید و طرح چوب
ابعاد: 45*45 میلیمتر نوع:تجهیزات برق شبکه تعداد در بسته: 24 عدد کد کالا: R50040 رنگ:قرمز
ابعاد: 50*100 میلیمتر تعداد در بسته: 4 عدد کد کالا: 50013 توضیحات:موجود در رنگ های سفید و طرح چوب
ابعاد: 50*100 میلیمتر تعداد در بسته: 4 عدد کد کالا: 50012 توضیحات:موجود در رنگ های سفید و طرح چوب
ابعاد: 235x275 میلیمتر تعداد در بسته: 1 عدد کد کالا: 50054
ابعاد: 20*90 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 10 شاخه کد کالا: W1069 نوع داکت:در دو نوع ساده و پشت چسب دار , پارتیشن دار
ابعاد: 20*70 میلیمتر طول: 2 متر تعداد: 10 تعداد در بسته: 10 شاخه کد کالا: 1091 نوع داکت:در دو نوع ساده و پشت چسب دار , پارتیشن دار کاربرد:جهت نصب بر روی زمین
ابعاد: 20*90 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 10 شاخه کد کالا: 1070 نوع داکت:در دو نوع ساده و پشت چسب دار , پارتیشن دار کاربرد:جهت استفاده برروی دیوار برای ضربه گیر
ابعاد: 20*90 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 10 شاخه کد کالا: 1069 نوع داکت:در دو نوع ساده و پشت چسب دار , پارتیشن دار