سوپیتا (Soupita)

ابعاد: 50*100 میلیمتر تعداد در بسته: 4 عدد کد کالا: 50013 توضیحات:موجود در رنگ های سفید و طرح چوب
ابعاد: 50*100 میلیمتر تعداد در بسته: 60 عدد کد کالا: 50017 توضیحات:موجود در رنگ های سفید و طرح چوب
ابعاد: 50*100 میلیمتر تعداد در بسته: 60 عدد کد کالا: 50016 توضیحات:موجود در رنگ های سفید و طرح چوب
ابعاد: 50*100 میلیمتر تعداد در بسته: 40 عدد کد کالا: 50015
ابعاد: 45*45 میلیمتر تعداد در بسته: 20 عدد کد کالا: 50020
ابعاد: 45*90 میلیمتر تعداد در بسته: 15 عدد کد کالا: 50018
ابعاد: 45*135 میلیمتر تعداد در بسته: 10 عدد کد کالا: 50019
ابعاد: 50*80 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 10 شاخه کد کالا: 1079 سایر توضیحات:دارای درب محکم و مطمئن , موجود در رنگ های سفید وطرح چوب
ابعاد: 50*150 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 6 شاخه کد کالا: 1075 سایر توضیحات:موجود در رنگ های سفید و طرح چوب
ابعاد: 50*150 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 6 شاخه کد کالا: 1073 سایر توضیحات:دارای کلیه اتصالات و قطعات جانبی برای نصب آسان و زیبا, موجود در دو رنگ سفید و طرح چوب
ابعاد: 12*50 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 10 شاخه
ابعاد: 20*90 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 10 شاخه کد کالا: W1069 نوع داکت:در دو نوع ساده و پشت چسب دار , پارتیشن دار
ابعاد: 12*50 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 10 شاخه کد کالا: 1071 نوع داکت:در دو نوع ساده و پشت چسب دار , پارتیشن دار
ابعاد: 20*90 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 10 شاخه کد کالا: 1069 نوع داکت:در دو نوع ساده و پشت چسب دار , پارتیشن دار
ابعاد: 12*50 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 10 شاخه کد کالا: 1072 نوع داکت:در دو نوع ساده و پشت چسب دار , پارتیشن دار
ابعاد: 20*90 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 10 شاخه کد کالا: 1070 نوع داکت:در دو نوع ساده و پشت چسب دار , پارتیشن دار کاربرد:جهت استفاده برروی دیوار برای ضربه گیر
ابعاد: 20*70 میلیمتر طول: 2 متر تعداد: 10 تعداد در بسته: 10 شاخه کد کالا: 1091 نوع داکت:در دو نوع ساده و پشت چسب دار , پارتیشن دار کاربرد:جهت نصب بر روی زمین
ابعاد: 10*10 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 50 شاخه کد کالا: 1077 رنگ:سفید , خاکستری و طرح چوب نوع داکت: ساده و پشت چسبدار
ابعاد: 10*15 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 70 کد کالا: 1089 رنگ:سفید خاکستری و طرح چوب نوع داکت:ساده و پشت چسبدار
ابعاد: 20*20 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 45 شاخه کد کالا: 1001 رنگ:سفید , خاکستری و طرح چوب نوع داکت:ساده و پشت چسبدار