سوپیتا (Soupita)

ابعاد: 45*22.5 میلیمتر تعداد در بسته: 200 عدد کد کالا: 50029 رنگ:سفید و طرح چوب
ابعاد: 45*45 میلیمتر نوع:تجهیزات برق شبکه تعداد در بسته: 24 عدد کد کالا: 50040 رنگ:سفید
ابعاد: 45*45 میلیمتر نوع:تجهیزات برق شبکه تعداد در بسته: 24 عدد کد کالا: R50040 رنگ:قرمز
ابعاد: 45*22.5 میلیمتر تعداد در بسته: 45 عدد کد کالا: 50045 رنگ:سفید
ابعاد: 45*45 میلیمتر تعداد در بسته: 35 عدد کد کالا: 50046 رنگ:سفید
ابعاد: 45*45 میلیمتر تعداد در بسته: 35 کد کالا: 50047
ابعاد: 80*80 میلیمتر تعداد در بسته: 120 عدد کد کالا: 50049
ابعاد: 80*80 میلیمتر تعداد در بسته: 40 عدد کد کالا: 50050
ابعاد: 80*80 میلیمتر تعداد در بسته: 40 عدد کد کالا: 50051
تعداد در بسته: 100 عدد کد کالا: 50052 جنس بدنه: فلزی
ابعاد: 235x275 میلیمتر تعداد در بسته: 1 عدد کد کالا: 50054
ابعاد: 50*100 میلیمتر طول: 2 متر تعداد در بسته: 8 شاخه کد کالا: 1047 سایر توضیحات:قابل انتخاب در دو رنگ سفید و طرح چوب ,مجهز به درب های محکم
طول: 2 متر تعداد در بسته: 20 شاخه کد کالا: 1049
ابعاد: 50*100 میلیمتر تعداد در بسته: 4 عدد کد کالا: 50011
ابعاد: 50*100 میلیمتر تعداد در بسته: 4 عدد کد کالا: 50012 توضیحات:موجود در رنگ های سفید و طرح چوب
ابعاد: 50*100 میلیمتر تعداد در بسته: 4 عدد کد کالا: 50014 توضیحات:در رنگ های سفید و طرح چوب موجود میباشد
ابعاد: 50*100 میلیمتر تعداد در بسته: 4 عدد کد کالا: 50013 توضیحات:موجود در رنگ های سفید و طرح چوب
ابعاد: 50*100 میلیمتر تعداد در بسته: 60 عدد کد کالا: 50017 توضیحات:موجود در رنگ های سفید و طرح چوب
ابعاد: 50*100 میلیمتر تعداد در بسته: 60 عدد کد کالا: 50016 توضیحات:موجود در رنگ های سفید و طرح چوب
ابعاد: 50*100 میلیمتر تعداد در بسته: 40 عدد کد کالا: 50015